top of page

Missie & Visie

Missie

image_preview_edited.jpg

Pegode is een netwerkorganisatie van duurzaam verbonden projecten.
Deze projecten bieden ondersteuning op maat aan personen met een beperking.
Bij Pegode heeft de cliënt de regie over zijn eigen leven.
Pegode ondersteunt bij vragen over alle levensdomeinen, werkt actief mee aan een samenleving waar iedereen bij hoort.
Pegode investeert in deskundigheid, creativiteit en engagement van medewerkers.

 

image_preview_edited.jpg

Visie

 

De visie maakt duidelijk ‘door welke bril’ en ‘met welke ambitie’ we naar onze organisatie, onze klanten, onze medewerkers en de buitenwereld kijken. Waar we in geloven, wat ons bindt, wat we willen betekenen voor onze klanten en voor andere belanghebbenden.

In Pegode geloven we dat:

* Het een mensenrecht is om zelf je leven te kunnen uittekenen en in handen te houden.

* Personen met een beperking (met de juiste ondersteuning) zelf keuzes kunnen maken en

    beslissingen kunnen nemen over hun eigen leven.

* Deel uitmaken van de samenleving de meeste kansen geeft op een kwaliteitsvol bestaan

    waarin je gewaardeerd wordt, respect krijgt, mensen kan ontmoeten en duurzame relatie kan

    aangaan.

* Personen met een beperking met hun twee voeten in de samenleving kunnen staan.

* De capaciteiten van iedere persoon samen met de kracht en creativiteit van andere   

    mensen tot een beloftevolle dynamiek kan leiden die ruimte en tijd moet krijgen om zich te

    ontplooien.

* Ondersteuning door veel mensen gedaan kan worden en niet alleen door professionelen.

    Dat samen met anderen aan de slag gaan een verrijking is (familie, vrienden, vrijwilligers,

    enz.)

* Iemand niet alles zelf moet kunnen om zelfstandig te zijn, maar dat de mate waarin je omringd

    bent door een netwerk van mensen en middelen om te zorgen dat gedaan geraakt wat je zelf

    niet kan, je zelfstandigheid bepaalt.

Daarom gaan we in onze dagwerking:

* Personen uitdagen tot het maken van keuzes en hen te ondersteunen in het realiseren van die

    keuzes.

* De kracht van de personen en zijn persoonlijk netwerk (vrienden, familie) niet in de kiem te

    smoren, maar te stimuleren en te ondersteunen.

* Samenwerken met partners in de samenleving (Tekenacademie, Scholen, ...)

* Zoveel mogelijk beroep doen op de kracht van vrijwilligers (een bron van capaciteiten)

* De eigen ondersteuningsinitiatieven zoveel mogelijk in te bedden in de buurt en op

    mensenmaat te organiseren: uitnodigend tot contacten met de omgeving, zo gewoon

    mogelijk (vb. bakfietstoer)

* Blijvend op zoek te gaan naar ondersteuningsconcepten die zoveel mogelijk regie aan de

    persoon met de beperking geven, die de keuzevrijheid van personen niet hoeven te

    beknotten (vb. concepten gebaseerd op persoonsgebonden financiering).

* Als organisatie (met haar medewerkers) blijvend bijleren en ontwikkelen in onze

    dienstverlening: deskundigheid ontwikkelen in attitudes en vaardigheden die voortvloeien uit

    de visie.

bottom of page